OVERHEARD
- skulpturala samtal på station Odenplan


Inspelat från SL:s lokaltrafik
- med ingen sol vore tråkigt...

Marianne Tolmunen har under en tid samlat på samtal i Stockholms tunnelbana. Så fort hon hört något intressant har bandspelaren i väskan åkt på. Nu har hon förvandlat samtalen till fysiska objekt. Resultatet visas nu i montern på Odenplans tunnelbanestation.

- Jag fångar upp samtal och släpper ut det i närmast obearbetad form. Det som berättas är allmänmänskliga tankar och känslor, samtal som beskriver vardagslivet, säger Marianne.

Insamlandet av samtal har pågått under ett par års tid. Marianne har burit med sig sin minidisc varje gång hon åkt tunnelbana. När något intressant förts på tal har hon skymd av en tidning eller med handen i väskan tryckt på inspelningsknappen. Samtalen har hon sedan omvandlat till tredimensionell text. Texten vrider och vänder på sig och ser olika ut beroende på var betraktaren står. På håll ser det ut som ett mummel och på nära håll träder varje enskilt ord fram. Samtalets intensitet stiger och sjunker i skulpturen, precis som i samtalet i det verkliga livet.

- Skulpturen påminner om det faktiska lyssnandet, förklarar Marianne. Vissa fragment uppfattar man tydligare, andra faller bort.

Samtalen återgår nu till Stockholms tunnelbaneresenärer när den skulpturala texten ställs ut i montern på Odenplans tunnelbanestation. Utställningen pågår mellan den 15 mars och den 10 juni.

Marianne Tolmunen är född 1975. Hon tog sin magisterexamen från Konstfack förra året. Just nu bedriver hon ett projekt i Tensta Gymnasium på uppdrag av Stockholms konstråd.

För mer information kontakta Marianne Tolmunen
e-post: marianne@tolmunen.seFoto: © Jonas Berggren